دوشنبه 28 خرداد 1397 _ _ 9 ژانویه 776
جستجو :
  معرفی مرکز

پيش از انقلاب اسلامي عجب شير بعنوان بخش شهرستان مراغه محسوب مي شد كل تشكيلات ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني موجود عبارت بودند از يك مركز تحت عنوان بهداري زير نظر بهزيستي و يك مركز تحت عنوان شير خورشيد زير نظر هلال احمر تا سال 1356 در هيچ يك از روستاهاي اين بخش تشكيلاتي جهت ارائه خدمات بهداشت و درماني وجود نداشت از سال 1356 تاسيس 7 خانه بهداشت در روستاهاي شيشوان- خانيان ينگجه مهماندار- دانالو و گوروان شروع شد و بعد از انقلاب 39 خانه بهداشت و 9  مركز بهداشتي درماني شهري و روستائي تاسيس و افتتاح گرديده است و در كنار خدمات بهداشتي درماني بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان نيز در زميني به مساحت 27622 متر مربع با ساختمان 2500 متر مربع تاسيس و در سال 1373 افتتاح گرديده است0

شبكه بهداشت و درمان عجب شير در اوايل سال 1381 از شبكه بهداشت و درمان شهرستان مراغه منفك و به صورت مستقل  شروع به فعاليت نموده است وتاسال 86  در ساختمان استيجاري بوده و در سال 86 ساختمان سه طبقه تحت عنوان ستاد شبكه  به مساحت 720 متر مربع  تاسيس  و به بهره برداري رسيده است0

نظرات شما