دوشنبه 28 خرداد 1397 _ _ 9 ژانویه 776
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  برچسب شده با شهرستان عجب شیر
مطالب/ زنگ هفته سلامت درعجبشیر                            
      زنگ سلامت بمناسبت هفته سلامت 97
دوشنبه 3 ارديبهشت 1397
مطالب/ کارگروه سلامت وامنیت غذایی                            
      برگزاری کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان عجب شیر
پنجشنبه 10 اسفند 1396
مطالب/ افتتاح درمانگاه تخصص                            
      مراسم افتتاح ستاد شبکه بهداشت ودرمان ودرمانگاه تخصصی بیمارستام امام ره عجبشیر
سه شنبه 17 بهمن 1396
مطالب/ سلامت غذایی                            
      کارگروه سلمت غذایی
سه شنبه 16 آبان 1396
مطالب/ فلوراید                            
      فلورایددر عجبشیر
شنبه 15 مهر 1396
صفحات/ معرفی مرکز                            
     
دوشنبه 14 ارديبهشت 1394